Před rokem 1700

Děčíňáci narození před rokem 1700.

Česky

Před rokem 1700

Jan IV. z Vartenberka na Děčíně

Rok narození: 
1370
Rok úmrtí: 
1410

Jan z Vartneberka na Děčíně se narodil v 70. letech 14. století jako nejstarší syn v rodině Jana Gasta z Vartenberka a Anežky z Vlastibořic. Jeho otec je znám pouze ze správy rodinného majetku.

Zikmund z Vartenberka

Rok narození: 
1390
Rok úmrtí: 
1438

Zikmund z Vartenberka na Děčíně se narodil na přelomu 80. a 90. letech 14. století jako nejstarší syn Jana z Vartenberka, jeho matkou byla nejspíše Kateřina z Donína, s kterou se otec rozvedl. Měl bratra Jana a sestru Kateřinu.

Zikmund Děčínský z Vartenberka

Rok narození: 
1455
Rok úmrtí: 
1518

Narodil se kolem roku 1455 v rodině Jana Děčínského z Vartneberka, majitele děčínského panství. V roce 1487 mu král Vladislav I. potvrdil dědičně držení titulu nejvyšší číšník Českého království.

Rudolf z Bünau

Rok narození: 
1465
Rok úmrtí: 
1540

Rudolf rytíř z Bünau se nejspíše narodil v roce 1465, dá se předpokládat, že na saském Weesensteinu. Jeho stejnojmenný otec zemřel v roce 1486, někdy v té době získal rodový hrad Weesenstein, podle kterého je uváděn poprvé v dubnu 1492.

Kryštof z Vartenberka

Rok narození: 
1480
Rok úmrtí: 
1537

Kryštof z Vartenberka se narodil v roce 1480 v rodině Zikmunda z Vartenberka na Děčíně a Alžběty rozené z Kunštátu .

Prokop z Vartenberka

Rok narození: 
1481
Rok úmrtí: 
1541

Kryštof z Vartenberka se narodil v roce 1481 v rodině Zikmunda z Vartenberka na Děčíně a Alžběty rozené z Kunštátu. Kolem roku 1428 se oženil s Annou Salhausenovou, dcerou Bedřicha st. a sestrou Bedřicha ml. ze Salhausenu.

Balthasar Resinarius,

Rok narození: 
1485
Rok úmrtí: 
1546

Balthasar Resinarius, vlastním jménem patrně Balthasar Harzer nebo Hartzer, (1486 nebo také 1485 případně 1480, Děčín, České království – 12.

Jan Cyprián Thun

Rok narození: 
1569
Rok úmrtí: 
1631

Johann Cyprian
da bcorabcn 2871. 1631 in der Wcnzclsfeirdic (T. A.),
d Praa 973/ 1604 Reichsfreiherr, d. d. Wien 2478. 1629 Reichsgraf,
„nJ Kämmerer des Eh. Leopold von Tirol, Herr auf Tetschcn, Klosterle,

Kryštof Šimon Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1582
Rok úmrtí: 
1632

Kryštof Šimon Thun-Hohenstein (*1582 - †1635) patří mezi nejznámější členy rodiny Thunů. V mládí studoval v Itálii, v roce 1599 v Sieně a roku 1602 na právní fakultě v Padově.

Jan Zikmund Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1594
Rok úmrtí: 
1646

Jan Zikmund se narodil jako prvorozený syn Jana Cypriana a Marie Anny rozené Preysingenové z Altenpreysingu.

Guidobald Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1616
Rok úmrtí: 
1668

Guidobald se narodil v Tridentu v roce 1616 jako druhorozený syn Jana Zikmunda Thuna a Barbory Thunové (1591-1618). Jeho budoucnost v roli duchovního mu určil otec. V roce 1630 úspěšně žádal pro Guidobalda kanovnictví v Magdeburku.

Václav Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1629
Rok úmrtí: 
1673

Václav narozen 13. August 1629 na zámku v Děčíně z druhého manželství Jana Zikmunda Thuna s Annou Margarethou hraběnkou Wolkenstein-Trostburg, po otci zdědilo panství Pětipsy, které od něj následně převzal bratr Michal Oswald.

Michal Oswald Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1631
Rok úmrtí: 
1694

Narodil se jako syn Jana Zikmunda Thun-Hohensteina (1594–1646) a jeho druhé manželky Anny Markéty z Wolkenstein-Trostburgu (cca 1600–1635). Pocházel z velmi početné rodiny, měl 18 sourozenců, řada z nich ale zemřela v dětství.

Maxmilián Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1638
Rok úmrtí: 
1701

Maxmilián Thun se narodil roku 1638 jako jeden z dvanácti synů hraběte Jana Zikmunda Thuna.

František Zikmund Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1639
Rok úmrtí: 
1702

František Zikmund se narodil 1. 9. 1639 v početné rodině, neboť jeho otec hrabě Jan Zikmund Thun měl jedenáct synů a devět dcer. Matkou mu byla otcova třetí žena Maria Anna, hraběnka z Öttingen-Baldern.

Jan Arnošt Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1643
Rok úmrtí: 
1709

Jan Arnošt se narodil 3. července 1643 ve Štýrském Hradci. Otec mu zemřel už ve třech letech a tak ho v mládí vychovávala pouze matka Markéta Anna hraběnka Öttingenová z Baldern. V rodinném dělení majetku získal statek Podmokly.

Jan František Josef Thun-Hohenstein

Rok narození: 
1686
Rok úmrtí: 
1720

Jan František Josef se narodil v Děčíně, v rodině Maxmiliána Thuna a jeho druhé ženy Marii Magdaleny z Liechtensteina (1659-1687) v roce 1686. Po smrti otce převzal v roce 1701 děčínské a klášterecké rodinné statky.