Více o Děčíně

Vznik města je vlastně založen také na migraci obyvatel. Původní starší královské město, založené ve 13. století, se přestěhovalo na druhou stranu zámecké skály. Plně funkční bylo toto nové město Děčín už poslední třetině 14. století. Zakladateli města byli lidé původem z Německa, nejspíše z dolního Saska ale část obyvatel byla i původem místní, slovanská, což dokládají první záznamy o členech městké rady. Děčín byl celou svou historii ovlivňován migracemi obyvatel. V době husitských válek bylo město několikrát ohrožováno saskými, lužickými i husitskými vojsky, což vrcholilo jeho vypálením v roce 1444. Obyvatelé města se měnili i v dalších letech např. v souvislosti se saskou lutherskou kolonizací severních Čech, odchodem řady obyvatel do Saska po třicetileté válce atp.

Zásadní změnou byla industrializace, kdy do regionu přišla celá řada lidí ze Saska, ale i z daleké ciziny. Vždyť třeba stavitelé železniční trati byli z velké části Italové. Město mělo i svou židovskou komunitu a už od 19. století se v Děčíně objevovali i první Češi. V Děčíně, který byl jedním z center mezinárodního obchodu po Labi i významným mezinárodním železničním uzlem, se cizinci objevovali daleko častěji než jinde v Čechách a někteří se zde i usídlili. První světová válka, vznik Československa, velké migrace obyvatel za druhé světové války měli také svůj vliv na proměnách obyvatel města. Velmi poučný je seznam obětí květnového náletu na Děčín, podle něj jsou v Děčíně pohřbeni doslova obyvatelé z celé Evropy.

Odsun německého obyvatelstva v letech 1945-1947 znamenal zásadní proměnu města. Noví obyvatelé přicházeli z různých koutů Československa ale i z mnoha oblastí střední a východní Evropy. Každý z nich si přinesl svůj osobitý příběh, jak se stal Děčíňákem. Nová doba přinesla celou řadu dalších menších vln migrací obyvatel do města, i z města. Dobře je měřitelná migrace Romů ze Slovenska, známé jsou náborové akce na lákání lidí do pohraničí, stejně tak i emigrace části inteligence na západ po roce 1968. Město Děčín se tvořilo na komunitách železničářů, šífáků ale také horolezců a basketbalistů, novodobě i na zaměstnancích větších místních firem. Dobré nabídky na uplatnění v době socialismu, lákaly do Děčína řadu odborníků. Naopak dnes v době ovlivněné vysokou nezaměstnaností, je trendem spíše migrace za prací jinam. Źivot v Děčíňáků je daleko rozmanitější než se dá jednoduše popsat. Město se skládá z osudů konkrétních lidí s naprosto rozmanitými zvyky a kořeny. Tato rozmanitost a tomu odpovídající tolerance může být výhodou nás Děčíňáků i do budoucna.

Vlastimil Pažourek

Česky