Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc.

Místo narození: 
Děčín, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Praha, Czech Republic
Zdroj: 
vp - wikipedie

Doc. PhDr. Miroslav Richter DrSc. (29. květen 1932 Děčín [1] – 12. srpen 2011[2]) byl významný český archeolog, který se specializoval na středověkou archeologii a významnou měrou se podílel na založení moderního archeologického výzkumu středověku v ČSSR. Současně spolupracoval na vytvoření koncepce ochrany archeologických památek, která je v ČR platná dodnes.[1]

V letech 1952–1957 studoval archeologii a historii na FF UK v Praze. V letech 1957–1998 působil v Archeologickém ústavu ČSAV a zastával zde vedoucí funkce (historicko-archeologické oddělení, pracoviště Praha, tajemník ARÚ). V 80. letech vedl oddělení pravěku na FF UK.[1]

Již během studií prováděl výzkum archeologické lokality Hradišťko u Davle (1954–1965), městečka náležejícího klášteru Ostrov u Davle[3], a i později se soustředil na výzkum středověkých měst: Sezimovo Ústí (1962), Hradec Králové (1969), Tábor (1971–1974), dále Vysoké Mýto, Žďár nad Sázavou a jiné.[1]

Odkud: 
Kam: