Ing. Karel Lešanovský

Místo narození: 
Pacov, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Děčín, Czech Republic
Zdroj: 
vp - wikipedie

Karel Lešanovský (26. ledna 1929, Pacov – 25. dubna 2013) byl český skautský historik a publicista. Otec Karel byl zemědělec a obchodník, matka Eleonora pracovala jako prodavačka. Povolání: stavební dělník, zásobovač, vedoucí obchodního úseku strojírenského podniku, nezaměstnaný, skladový účetní, knihovník, vedoucí střediska technických informací, předseda Rady pracujících, nezaměstnaný, stavební dělník, asfaltér, invalidní důchodce.

Publikace v denním a skautském tisku. Přednášková činnost v různých institucích a školách včetně vysokých. Krédo: Staré sokolské "Ni zisk, ni slávu!" a arabské "Vezmi si co chceš a zaplať!" Základní politická orientace: Sebe i druhé odvracet od sklonu k chování podle hesla "Po nás potopa". Skautský slib, zákon a heslo považuje za docela dobrý politický program použitelný v české společnosti.

Zájmy: Pomoc mladé generaci a přátelství s dobrými lidmi. Etika, historie, sociologie, politika, skauting, genealogie.

Zaměstnavatelé: Hukostav Košice, Turčianské strojárne Martin, Koh-i-noor Děčín, IPS Ústí nad Labem. Za celý aktivní život mohl jen 5 let pracovat podle získané kvalifikace: maturoval v roce 1948 a šedesát let mu bylo v roce 1989, takže celý jeho život před tehdejším důchodovým věkem se vešel do komunistického režimu v Československu.

Postupně členem: ČsVTS, ČKVŘ, Demokratický klub, Junák, Svojsíkův oddíl, Skautský oddíl Velena Fanderlika, Historická komise Ústřední rady Junáka, Skautský institut A. B. Svojsíka, Česká genealogická a heraldická společnost, KAN, po okupaci a zákazu KAN člen a předseda OV ČSS (1968-1969), vyloučen. 1970-1989 šíření cizích i vlastních samizdatů, přednášky, příprava obnovy skautingu. Od roku 1989 v OF Děčín. založil a vedl Klub demokratického vzdělávání, člen kolegia ředitele ÚDV (Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu). Potom bez stranické příslušnosti.

Od mládí neshody s nacismem (vyloučen ze studia na střední škole s maturitou) a později komunismem. Byl podroben stálému sledování StB, podle třídně-politických prověrek v roce 1958 a podle zákonného opatření č.99/1969 Sb dostal výpověď. Podle usnesení 196. schůze PÚV KSČ ze dne 8. 1. 1971 je evidován v "Jednotné centrální evidenci protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí".

Vyznamenání: Pamětní medaile k 50. výročí republiky, Pamětní kříž 3. stupně III.odboje, skautská vyznamenání Medaile díků, Zlatá Syrinx, Řád Stříbrného vlka a jiné.

Publikační činnost veřejná i samizdatová (samizdaty uloženy v knihovně Libri prohibiti a v archivu Skautského institutu A. B. Svojsíka):
Návrh ilegálního vedení Junáka po prvním komunistickém zákazu [spolu s E. Pachmannem a J. Hanzlíkem] (1950)
Jak soudy a prokuratura nedodržují tiskový zákon (1971)
Z odkazu T. G. Masaryka mladým generacím (1982)
Úvahy nad Zelenou knihou Muámmara Al-Kaddáfího (1984)
Soupis písemné pozůstalosti Dr. Rudolfa Plajnera (1989)
Kdo to byl Koniáš a naši Koniášové 20. století (1989)
Trojí násilné potlačení a obnova skautského hnutí v Československu (1990)
Čistší stůl novým skautským generacím (1991)
Jaspersova otázka viny a její význam pro českou současnost (1992)
Projev ze dne 28. 10. 1992 při odhalení pamětní desky děčínským legionářům popraveným za druhé světové války (1992)
Pathfinding – hledání dobré stezky (1992)
Vznik a činnost skautské družiny působící ve Federálním shromáždění Československé republiky v letech 1990–1992 (1992)
Historie skautingu v Děčíně v letech 1968–1970 (1993)
Vůbec nic z historie a jen něco málo o politice (1993)
Osobní připomínky a doplňky Podkladů k jednání skautské sekce konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s komunistickou totalitou (1994)
70 let skautingu v Děčíně (redakce a spoluautorství) (1994)
Slíbili jsme něco navíc (1994)
Svatopetrská noc českého skautingu (a nejen jeho) (1995 a 2004)
Zrušme soukromé Blaníky! (1996)
Historie Junáka 1968–1970: tehdejší události a jejich následky (1996)
Audiatur et altera pars (1997)
Diskusní příspěvek na semináři o mimoškolní výchově pořádaném Evropským hnutím a Univerzitou Karlovou v Praze (1997)
Ještě o té výchově k demokracii (1998)
Skauti a skautky věznění komunistickým režimem (1998)
Smutné zkušenosti českého skautingu se ztrátou samostatnosti a se sjednocovacími snahami (1998)
Snahy komunistů ovládnout Junáka zevnitř a následky těchto pokusů v minulosti i současnosti. In: Sborník z konference vydaný Evropským hnutím a Univerzitou Karlovou (1998)
Se štítem a na štítě (2000 a 2001)
Skauti proti komunistickému totalitnímu režimu. Filosofická fakulta UK v rámci kurzu "Třetí (protikomunistický) odboj" (2000)
Poznámky k vývoji českého skautského slibu (2001, s pozdějšími doplňky Václava Noska)
Soubor doplňků a oprav knihy "Se štítem a na štítě" shromážděných od 31. 3. 1999 do 31. 3. 2004 (2004)
Bibliografie Mgr. Ladislava Ruska – Šamana (2007)
Poznámky ke vzniku a historii Skautského oddílu Velena Fanderlika (2008)
Komunismus a skauti-komunisté (2009)
Texty ve sborníku Slibuji na svou čest: Význam skautského slibu (2011)

Odkud: 
Kam: