Ing. Vladislav Raška

Místo narození: 
Teplice, Czech Republic
Zdroj: 
VP - www.našipolitici.cz

Zastupitel Ústeckého kraje a města Děčína, bývalý primátor (ODS). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1985–1987 pracoval v Podniku zahraničního obchodu – Ligna, Tuzex. Mezi roky 1988–1994 byl zástupcem přednosty OU Děčín. Od roku 1994 byl vedoucím regionálního pracoviště FNM v oblasti severních Čech. V letech 2001 a 2002 zastával pozici prvního místopředsedy výkonného výboru FNM. Od roku 1995 byl aktivní ve statutárních orgánech několika významných průmyslových firem. Postupně působil např. jako předseda představenstva CHEMOPHARMA, a.s., předseda dozorčí rady Severočeské energetiky, a.s., předseda představenstva PARAMO, a.s. Byl též členem představenstva ČSA. Dlouholetý člen ODS. Od roku 2002 je zastupitelem města Děčína, mezi lety 2002–2010 zde vykonával funkci primátora. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Ústeckého kraje. Vladislav Raška je ženatý a má tři děti.
Starosta a primátor města Děčína v letech 2002-2010 (pozn. VP)

Odkud: