Nová správa města není vládou démonů….

Každé volby rozjitří společnost v obci a emoce z nich vzešlé obvykle změní vztahy mezi lidmi. Stejné je to i v Děčíně. Proto si dovolím popsat, co pozitivního výsledek přinesl.
Na radnici bude určitě osm lidí, kterým doposud nebyl prokázán zásadní zlovolný čin proti městu. Výjimkou je Vladislav Raška, o kterém se to obecně ví. Jeho kolegovou jsou tam od toho, aby ho ohlídali.
Nemohou se ani divit, že je oprávněná obava mezi veřejností, protože město Děčín už zase má peníze. Jeho předchozí působení v čele radnice přivedlo město na pokraj krachu. Investice typu knihovna, bowling Křešice vyvolaly řetězovou reakci špatných a drahých řešení a souvisí i se zanedbanou údržbou města. Chybou tehdejšího zastupitelstva bylo, že primátora ohlídat neumělo. Dnes už doufám v roli primátora nebude, takže je stále dost lidí, aby ho korigovalo. Minimálně kolegové, kteří ho určili do čela své kandidátky, by se měli sakra snažit nezkazit si jméno nějakým budoucím průserem.
V městské radě zasedne celá řada schopných a rozumných lidí s čerstvou energií a novými nápady na rozvoj města. To je vždy pozitivní zpráva. Těším se, jak vyřeší zanedbanou údržbu města. Komunikace, chodníky a školy potřebují investice a město k tomu má i peníze.
Budoucí primátor Jaroslav Hrouda se čtyři roky poctivě snažil pochopit, jak město funguje. Což určitě není na škodu. V jeho případě mohu potvrdit, že se o své město zajímal více než velká část zastupitelů. Teď je na něm, aby znalosti předvedl v činy. Nerozhoduje sám, podporuje ho pouze těsná koalice, tzn. své záměry musí mít dobře promyšlené, aby zastupitelstvem prošly. Navíc je pod kontrolou veřejnosti a má trestněprávní odpovědnost za správu města. Před deseti až patnácti lety soudy tolerovaly i úmyslné lumpárny, dnes představitele města přivede do malérů i manažerská chyba.
Novinkou je, že snad máme i nějakou opozici. Komunikace koalice s opozicí bude prubířským kamenem fungování města. Pro nás obyvatele města vůbec není špatné, pokud existuje dobrá kontrola opozice a o dění na městě se více dozvíme. Osobně jsme hodně zvědav, jak bude fungovat městský zpravodaj. Zda opozice bude předkládat i nějaké návrhy a zda bude oponentem rady města při projednávání rozpočtu.

Vlastimil Pažourek

Téma: 
správa města