Více o projektu

Kdo je Děčíňák?

Historický vývoj města Děčína je složen z mnoha příběhů lidí, osudů staveb a historických událostí. Identifikace s místem je u historických dějů i staveb celkem jasná. Poněkud komplikovanější je spojení města s lidskými osudy. Otázka kdo je vlastně Děčíňák, obyvatel města Děčína je kupodivu složitější než se na první pohled zdá. Ve starší historii to bylo poměrně jasné, obyvatel města byl přesně definován domovským právem, spojeným s vlastnictvím domu.

Novodobé dějiny města výrazně olivnila migrace obyvatel, vazba k místu se hodně změnila. Dnes už ani není úplně obvyklé, že by se člověk v jednom místě narodil, pracoval a nakonec, zde byl i pohřben. Také vazba k majetku není tak jasná, domy i byty lidé prodávají či kupují, není úplně zvykem, pobyt v jednom domě či bytu celý život. Přenositelnost místa pobytu přes více než jednu generaci je už celkem vzácná. V současném světě právě příchody či odchody jednotlivců či skupin lidí neustále mění a vytvářejí nové vzaby a ovlivňují místní kulturu v podstatě všude na světě. Pro Děčín jsou migrace lidí zásadními událostmi určujícími podobu elity města, určujících jeho správu a rozvoj. Sounáležitost lidí s místem je ve velké míře tvořena právě stabilitou vztahů mezi "starousedlíky". Pocit místního patriotismu se i v Děčíně postupně prosazuje. Cílem tohoto projektu je ho dále prohlubovat. Pojďme se spolu bavit a společně zajímat o osudy Děčíňáků. Řada z nich se prosadila ve světě a dělá našemu městu čest. Na druhou stranu, stát se odpovědným obyvatelem města Děčín, Děčíňákem je také pozoruhodný proces. Jak a odkud se lidé do Děčína dostávají je podobně zajímavé. Každý z nás má svůj osobitý příběh, jak se stal Děčíňákem.

Smyslem tohoto webu je čtenářům přiblížit osudy obyvatel Děčína v různých souvislostích spojených s migrací obyvatel. Našim cílem je popisovat příběhy lidí, kteří z Děčína odešli i jejich další osudy. Hlavním smyslem je ale popsat, kdo a za jaké situace se stal Děčíňákem. Co bylo impulsem, aby opustil svůj předchozí domov a vytvořil si nový v Děčíně. Komunita Děčíňáků se sice historii proměňuje, ale vždy měla odpovědnost za osud svého města. Přiblížit příběhy jednotlivců tvořících tuto komunitu je cílem naší práce.

Vlastimil Pažourek

Česky