Zásady ochrany soukromí

Všechny informace zde uvedené budou vycházet z veřejných zdrojů, popř. jejich zveřejnění bude schváleno lidmi, kterých se to týká.
Pokud to nebude vysloveně řečeno, budeme příběhy lidí zveřejňovat identifikací ve formě iniciál a data narození. Pouze u lidí, kteří budou vysloveně souhlasit zveřejníme celé jméno. Přirozeně zveřejníme celé jméno i u lidí, kteří už jsou po smrti. Pouze v situaci, kdyby si to rodina pozůstalých vysloveně přála ponecháme pouze iniciály.

Česky