Bc. Michaela Dopitová, Dis

Místo narození: 
Praha, Czech republik
Zdroj: 
www.volbaprodecin.cz

Narodila se v roce 1985 v Praze. Po studiu politologie na Univerzitě Hradec Králové a Vyšší odborné školy pro rozvoj venkova v Hořicích se nyní věnuje magisterskému studiu občanské společnosti na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje na Zámku Děčín v oblasti marketingu a v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kde tvoří analýzy a metodologie k problematice šetrného cestovního ruchu.

Zabývá se podporou rozvoje a pořádáním akcí v městské části Podmokly a je organizátorkou iniciativy Děčín proti hazardu, která se snaží pomocí petice a dalších aktivit o zákaz hazardu ve městě.

Odkud: