Ignacius Arnož

Místo narození: 
Děčín, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Bulawayo, Zimbabwe
Zdroj: 
http://www.mzv.cz/harare/cz/vzajemne_vztahy/vztahy_se_zimbabwe/index_1.html

Ignatius (Zdeněk Jan) Arnož - viz foto (nar. 1885 v Podmoklech, zemř. 1950 v Bulawayu), který do Rhodesie přišel v roce 1922, v roce 1931 se stal představeným misie a v roce 1937 bulawayskýn biskupem a apoštolským vikářem pro Matabelsko. Zemřel v roce 1950 v Bulawayu na mozkovou malárii, kterou si pravděpodobně přivezl z cesty na Viktoriiny vodopády. Arnošt byl údajně velmi vzdělaný muž, v době svého pobytu v Matabelsku zintenzivnil misionářskou činnost, zřídil dvě nové misijní stanice se školami, internáty a zdravotnickým zařízením, velkou nemocnici na misii Svatého Lukáše a řadu venkovských škol. Možná právě jeho uzavřenost byla příčinou toho, že čs. konzulát v Kapském městě o něm v roce 1938 diplomaticky napsal, že "dosud neprojevoval zvláště své city k Československu". Ani o jeho životě a názorech toho dnes moc nevíme, protože ve své závěti (zachované v Národním archivu v Harare) si Arnož výslovně vymínil, že všechny jeho soukromé věci, knihy a poznámky musí být okamžitě po jeho smrti zničeny.

Odkud: 
Kam: