Ing. arch. Vladimír Cejnar

Místo narození: 
Hradec Králové, Czech republik
Místo úmrtí: 
Děčín, Czech republik
Zdroj: 
kombinace textů internet - vp

Inženýr architekt Vladimír Cejnar se narodil v Hradci Králové 16.srpna 1930 a od svých čtrnácti let se věnoval řezbářské práci. Vyučil se řezbářem a sochařem v dílně „Soudil a Jenčovský“ v Hradci Králové. Po studiích fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha se věnoval čtyřicet let pedagogické činnosti. Vyučoval na Středních průmyslových školách v Kadani, kde se stal v roce 1961 se ředitelem. Události roku 1968 a následné období normalizace se pochopitelně nevyhnuly ani jeho osudům. Ředitel Cejnar byl v srpnu 1970 odvolán z funkce a po několika měsících přeložen na SPŠ stavební do Děčína.
Pro studenty zhotovil jedinečná skripta Dějiny architektury, na kterých pracoval plných osm let. Dále vytvořil tabulky užitého písma a tabulky pro odborné kreslení.

Ve volném čase se však stále věnoval řezbařině a truhlařině. Ve své tvorbě nalézal zdroj energie. Zabýval se také architektonickou a projekční činností, s čímž souvisí i jeden z jeho dalších zájmů – dokumentační činnost. Ing. Cejnar vlastnil velice podrobné materiály zachycující vývoj významných ulic a staveb Děčína. Se stejnou pečlivostí sestavoval obsažný registr umělců – řezbářů, sochařů, malířů a loutkářů. Ing. Cejnar byl autorem plodným, kromě záliby v práci se dřevem se věnoval také kreslení karikatur a ilustracím. Pro děti vyráběl loutky, pro dámy dřevěné ozdoby, doplňky do domácnosti – od svícnů až po nábytek. Za svého života získal Vladimír Cejnar několik ocenění. Získal třetí místo na mezinárodní soutěži skoro šesti desítek betlémářů v Jindřichově Hradci. Úspěch mu otevřel cestu na výstavu ve známém francouzském letovisku v Cannes. Byl také nositelem Ceny města Děčína za rok 2012 a též držitelem Ceny hejtmana Ústeckého kraje. Jeho dřevořezby, betlémy se loutky vystavovaly na mnoha místech v Čechách, tradičně v děčínském muzeu. Zamřel v květnu 2016.

Odkud: 
Kam: