Karl Leitenberger

Místo narození: 
Hannover, Germany
Místo úmrtí: 
Děčín, Czech Republic
Zdroj: 
PJ - Kvádrberk

Karl Leitenberger (13. 6. 1804, Springe/Hannover - 17. 3. 1878, Děčín), obchodník a liberálně orientovaný starosta, který stál na počátku přerodu Děčína v moderní město. Mládí strávil na cestách po Německu a později žil v Mostě. V roce 1842 se na trvalo usadil v Děčíně, kde se stal nejprve administrátorem právovárečnách měšťanů (1847) a roku 1848 přijal volbu za starostu města. Do období jeho úřadování (1848 - 1849 a 1854 - 1873) spadá dokončení řetězového mostu, jehož stavbu starosta Leitenberger všemožně podporoval (1855), stavba severní dráhy a otevření prvního děčínského nádraží (1869), založení městské spořitelny jako prvního peněžního ústavu ve městě (1860), zřízení pokračovací školy a stavba nové Střelnice. Karl Leitenberger se stal čestným občanem města Děčína a roku 1866 obdržel státní vyznamenání - zlatý záslužný kříž s korunou.

Odkud: 
Kam: