Luben Donef

Místo narození: 
Ohrid, Makedonia
Zdroj: 
DVZ 2/2015

Luben Donef se narodil v bulharské rodině v makedonském Ohridu 8.února 1915. Jeho rodiče žili na území Čech už před první světovou válkou. Provozovali v Mostě cukrářskou živnost. Po zahájení války se odstěhovali zpět domů do Makedonie. V roce 1919 se ale znovu vrátili do Čech do Podmokel, kde provozovali cukrářskou živnost, podobně jako řada jejich příbuzných. Vlastnili v Podmoklech dům na nábřeží. Otec ale poměrně záhy od rodiny odešel a dům prodal, takže matka s třemi dětmi se musela živit domácí výrobou a stánkovým prodejem cukrovinek. V mládí vypomáhal matce při její živnosti. Vyučil se obchodním příručím. Za krize do listopadu 1934 pracoval v pracovním táboru pro mladé nezaměstanané při stavbě Zoologické zahrady. Následně pracoval jako obchodní příručí v obchodě-koloniálu paní Marthy Hegenbarth v Benešově nad Ploučnicí, což byl největší místní obchod. V letech 1937-8 sloužil jako bulharský občan osm měsíců v pracovním oddíle armády u města bulharského města Elchovo. Po návratu do Čech se v roce 1942 oženil. V koloniálu pracoval i po roce 1946, kdy byl předán do národní správy. Rodiče jeho ženy musely v té době do odsunu. V roce 1949 nastoupil do práce do velkoobchodu státního podniku Potraviny Děčín, kde pracoval až do důchodu v roce 1975. Československým občanem se stal až v roce 1956.

Odkud: