Prokop z Vartenberka

Místo narození: 
Děčín, Czech republik
Místo úmrtí: 
Česká Kamenice, Czech republik
Zdroj: 
Hana Slavíčková - Páni z Vartenberka v předbělohorské době a jejich pohřby, DVZ /2014

Kryštof z Vartenberka se narodil v roce 1481 v rodině Zikmunda z Vartenberka na Děčíně a Alžběty rozené z Kunštátu. Kolem roku 1428 se oženil s Annou Salhausenovou, dcerou Bedřicha st. a sestrou Bedřicha ml. ze Salhausenu. Spolu s bratrem Prokopem držel Českou Kamenici koupenou v roce 1529. Po smrti bratra v roce 1537 se stal nejvyšším číšníkem Českého království. Zemřel 18.9.1541 a je pochován v kostele v České Kamenice, kde má dochovaný nádherný epitaf.

Odkud: 
Kam: