Rudolf z Bünau

Místo narození: 
Weesenstein, Germany
Místo úmrtí: 
Děčín, Czech republik

Rudolf rytíř z Bünau se nejspíše narodil v roce 1465, dá se předpokládat, že na saském Weesensteinu. Jeho stejnojmenný otec zemřel v roce 1486, někdy v té době získal rodový hrad Weesenstein, podle kterého je uváděn poprvé v dubnu 1492. V mládí se věnoval úřednické kariéře, v roce 1495 je uváděn Radebergu a v roce 1497 v Schellenbergu. V roce 1498 se v doprovodu saského knížete Jindřicha Zbožného účastnil cesty do Palestiny, kde byl pasován na rytíře. Ve službách saského vévody Jindřicha vykonával funkci dvorského rady a hofmistra, stejně jako později na dvoře vévody Jiřího Vousatého. Jako zmocněnec vévody Jiřího plnil i diplomatické úkoly, např. v roce 1530 vyjednával uzavření mírové smlouvy mezi Saskem a Čechami.
V roce 1503 se oženil s Alžbětou ze Staršedlu, s kterou měl šest synů, Jindřicha st. Rudolfa st. Jindřicha ml. Güntera, Rudolfa ml. a Rudolfa nejmladšího a devět dcer Annu, Markétu, Matyldu, Kateřinu, Marii, Alžbětu, Anežku, Barboru a Magdalénu.
Byl schopným hospodářem v roce 1511 koupil panství Brandis (14km východně od Lipska) a roku roku 1517 panství Lauenstein. Statek Brandis někdy v letech 1532-3 prodal, aby roku 1534 koupil panství Děčín.
V době pokračující reformace patřil k několika málo šlechticům v Sasku, spolu s vévodou Jiřím, kteří bránili katolickou víru. Vysloužil si dokonce Lutherovo osočení, že je "vlkem mezi beránky". Protože předpokládal, že v Sasku reformace zvítězí přestěhoval se do Čech. Od svého zetě Jana ze Salhausenu koupil panství Děčín. Na novém hradě zahájil v roce 1539 velké stavební úpravy, přestavěl zde tzv. rytířský sál s originálními malbami z rodové historie. Zemřel už v roce 1540, nejspíše v Děčíně.

Odkud: