Václav Josef Thun-Hohenstein

Místo narození: 
Praha, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Praha, Czech Republic
Zdroj: 
Hana Slavíčková - Portrétní galerie Thun-Hohensteinů

Václav Josef Thun-Hohenstein (1737-1796) byl synem Johana Josefa Thun-Hohensteina a Marie Christiny rozené Hohenzollern z Hechingen. Věnoval se vojenské kariéře, z praporčíka v bitvě u Lovosic 1756 se vypracoval na polního maršála, vykonával také funkci vojenského velitele v Čechách. Ženil se na děčínském zámku v roce 1768 s hraběnkou Marii Annou Kolowrat-Libštejnskou. Díky svatbě přešel do majetku rodiny dříve Kolowratský palác, na Malé Straně v nynější Nerudově ulici, dnes zde sídlí parlament České republiky. V roce 1785, kdy jeho otec dělil rozsáhlý majetek mezi syny se stal majitelem děčínského panství. Jeho synem byl František Antonín Thun-Hohenstein.

Odkud: 
Kam: