Zdeněk Bárta

Místo narození: 
Dolní Jiřetín. Czech republik
Místo úmrtí: 
Most, Czech republik
Zdroj: 
Pavel Benda

Dne 30.4. 2005 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 72 let významný severočeský zoolog Mgr. Zdeněk Bárta. Jaký bude jeho celoživotní zájmem a specializace naznačila již jeho první práce „Průmyslové Mostecko a ochrana přírody“ (1951) - byla to vertebratologie a ochrana přírody, kterým se věnoval až do posledních chvil. Bibliografie Zdeňka Bárty je mimořádně rozsáhlá a zahrnuje více jak 200 prací – převážně původních, na části z nich se podílel jako spoluautor. Začátkem 70 – tých let 20. století se Z. Bárta podílel na přípravě knihy Příroda Mostecka (Bárta et. al. 1973), dodnes jediné souborné práce věnované přírodě této části severních Čech. I přes široký záběr od obecné ochrany přírody, přes entomologii, botaniku a historii, bylo těžiště jeho prací ve studiu a dokumentaci obratlovců. Jeho zamilovanými územími, kam směřoval většinu svých výzkumných aktivit, byly Krušné hory, Podkrušnohorská pánev, České středohoří a také Labské pískovce. Nelze opomenout jeho výbornou znalost němčiny, která mu umožnila pracovat nejen s předválečnými literárními prameny, ale také se soudobými odbornými prameny z německy mluvících zemí. Tato znalost a výborné organizační schopnosti mu umožnily navázat intenzivní spolupráci se saskými kolegy v příhraniční oblasti s nimiž společně publikoval i část prací.
Zdeněk Bárta se narodil 14. 3. 1933 v Dolním Jiřetíně. V roce 1946 dokončil měšťanskou školu, v letech 1946 – 47 navštěvoval gymnázium v Mostě, odkud přešel do Litvínova, kde v roce 1952 složil maturitu. V roce 1956 složil doplňkovou maturitní zkoušku na Pedagogickém gymnáziu v Teplicích, v letech 1960 – 63 studoval na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem, v letech 1969 – 70 absolvoval postgraduální studium na PřF UK – obor muzeologie pro biology, které zakončil prací „Sběrná oblast Mostecka a její problematika z hlediska přírodovědného a muzeologického“.
Mezi lety 1953 – 1967 učil na několika základních a národních školách (Litvínov, Hamr, Jílové u Děčína, Děčín, Záluží).V polovině padesátých let minulého století krátce pracoval také ve Vlastivědném muzeu v Děčíně. 12.3. 1967 nastoupil do Okresního muzea v Mostě jako samostatný odborný pracovník, od roku 1970 byl vedoucím pracoviště v Litvínově, krátce působil také ve funkci náměstka ředitelky. Od roku 1974 působil v redakční radě Sborníku Okresního muzea v Mostě. V muzeu pracoval až do 30.4. 1992, kdy odešel do důchodu. I po té se dále věnoval výzkumné a publikační činnosti.
Já jsem se se Zdeňkem Bártou seznámil začátkem 90. let minulého století, kdy jsem nastoupil na správu CHKO Labské pískovce jako zoolog. I přes své poměrně krátké působení na Děčínsku zde totiž po sobě zanechal nesmazatelnou stopu a já jsem se snažil při první možné příležitosti se s ním setkat a seznámit. Od té doby byly naše kontakty jak osobní, tak i písemné velmi intenzivní a Zdeněk Bárta se mi snažil předat veškeré informace a poznatky, které z Děčínska nashromáždil. Mimořádně cenné byly pro mě jeho zkušenosti s determinací zejména savců, které mi předával. Obrovský význam má pro mne stará regionální literatura z Děčínska, kterou mi nezištně věnoval. Snad mohu prohlásit, že se cítím být jeho žákem. Stejným nezištným způsobem ovlivnil a formoval dnes již Prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc., na kterého byl velmi pyšný a velmi často a rád vzpomínal na jejich společné přírodovědné výlety po oblasti Mostecka.
Jeho životní pouť se uzavřela poslední dubnový den. Dlouhá nemoc mu v posledních letech a zejména měsících velmi komplikovala komunikaci se svým okolím, přesto byly návštěvy u něj vždy velmi zajímavé, neboť Zdeněk Bárta byl nevysychající studnicí poznání. Troufám si tvrdit, že jeho soukromá zoologická knihovna patří mezi nejkvalitnější v severních Čechách a Zdeněk Bárta se jí až do posledních chvil s pečlivostí sobě vlastní věnoval.

Pavel Benda

Odkud: 
Kam: