Zdeněk Bauer

Místo narození: 
Děčín, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Praha, Czech Republic
Zdroj: 
vp - autorizovaný životopis

Zdeněk Bauer, plavební historik muzejník, se narodil se 29. září v 1925 v Děčíně v železničářské rodině. V děčínském okresním archivu mají díky němu řadu cenných fotografii a dokumentů, které zachycují život české menšiny v pohraničí. Po válce přes mnohé životní peripetie nakonec zakotvil u plavby. V 50. letech působil na podnikovém ředitelství ČSPLO v Praze. Po reorganizaci byl jmenován vedoucím technického oddělení vnitrostátní plavby. Z té doby nám zachoval spoustu cenných fotografii a dokumentace, které dnes patří k nezajímavějším z historie plavby 50. let v Čechách. Následně byl povolán na ministerstvo dopravy, do technického oddělení odvětvové sekce vodní dopravy. Zde získal vazbu s Československou námořní plavbou a vzhledem k tomu, že měl oprávnění pro obsluhu lodních motorů, stal se následně členem posádky námořní lodi BLANÍK. V roce 1968 mu bylo nabídnuto místo v Národním technickém muzeu v Praze, kde až do odchodu do důchodu v roce 1986 působil v pozici vedoucího Oddělení historie dopravy. Za jeho vedení byla provedena rekonstrukce dopravní haly. Jeho expozice byla modernizována až v roce 2010–2011. Velmi se zasloužil o rozšíření sbírek Národního technického muzea, o soubory vozidel, motorek a především kolejových vozidel, které dnes patří k největším na světě.

Tvůrčí aktivitu dokazoval i jako aktivní senior. Byl angažován v Klubu vojenské historie Praha, kde se snažil dokumentovat předválečná pohraniční opevnění. Publikoval i o životě české menšiny v Děčíně. Spolek přátel plavby z Děčínu mu vděčí za mnohé jako redaktorovi našeho sborníku. Přednášel k řadě témat – Remorkáže na Vltavě a Labi, Josef Ressel atp.

Odkud: 
Kam: